Terms and conditions

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice SC Vending Zone SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este înregistrarea ca potențial destinatar al activităților de promovare (concursuri, promoții).

Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru înregistrare și identificare în vederea beneficierii de pe urma acestor activități. Refuzul dvs. determină imposibilitatea înscrierii și neeligibilitatea de a beneficia de pe urma campaniilor desfășurate.

Informațiile înregistrate sunt destinate exclusiv utilizării de către operator și reprezentanții acestuia.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată transmisă la sediul SC Vending Zone SRL (vezi secțiunea contact) sau în format electronic la contact@ofresh.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Dacă unele din datele înregistrate de dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.